การประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3
The 3rd Thailand National Research Universities Summit (NRU SUMMIT III):
Prelude to World Class University
วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557 ณ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
31 July -1 August 2014 @ Bangkok Convention Centre,
On the 22nd Floor, Centara Grand at Central World, Bangkok, Thailand
ขอขอบพระคุณผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
สำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดในงาน ไม่ว่าจะเป็น อภิปราย บรรยาย และนิทรรศการ
ท่านผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้ ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆค่ะ
สามารถเข้าร่วมงาน โดยลงทะเบียนและส่งบทคัดย่อได้ที่ www.nrusummit3.org

การประชุม 13th SCA Conference

The 13th Science Council of Asia Conference and International Symposium

Call for Paper: Click   (ขยายเวลาลงทะเบียนจนถึงวันที่ 28 ก.พ. นี้)

Registration  : Click

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 21073 ครั้ง